Elektros įrenginių projektavimas, montavimas ir priežiūra

Projektavimas

 • Priešprojektinių sprendinių atlikimas, koncepcijų ir principinių elektros sprendinių pateikimas, biudžetinių kainų skaičiavimas, preliminarių sąmatų skaičiavimas.
 • Techninių projektų paruošimas ir derinimas
 • Darbo projektų paruošimas ir derinimas
 • Technių projektų/ darbo projektų ekspertizių organizavimas ir atlikimas
 • Konkursų organizavimas ir kainų palyginimas
 • Autorinės priežiūros atlikimas
 • Techninės priežiūros atlikimas
 • Išpildomosios medžiagos parengimas
 • Atitikties deklaracijų surinkimas ir pateikimas užsakovui
 • Matavimų atlikimas
 • Pažymų parengimas ir derinimas
 • Objektų pridavimo organizavimas
 • Objekto garantinio aptarnavimo organizavimas ir atlikimas

Montavimas

 • 10 KV kabelinių linijų montavimas
 • 10 kV/0,4kV transformatorinių pastočių montavimas
 • 10 kV/0,4kV skirstyklų montavimo ir paleidimo darbai
 • 0,4 kV skirstyklų montavimo darbai
 • 0,4 kV vietinių skydų montavimo darbai
 • Elektros prietaisų jungimo ir paleidimo derinimo darbai
 • Paleidimo derinimo darbų organizavimas ir atlikimas

Priežiūra

 • Gyvenamųjų, komercinių ir pramoninių objektų techninės priežiūros, konsultavimo ir remonto darbai