Gaisro aptikimo sistemų projektavimas, montavimas ir priežiūra

Projektavimas

  • Gaisro aptikimo sistemų projektavimas
  • Gesinimo sistemų projektavimas
  • Evakuacinių planų parengimas
  • Pranešimų sistemos projektavimas
  • Uždujinimo sistemų projektavimas
  • Co2 sistemų projektavimas pramonei
  • Serverinių C02 sistemų projektavimas

Montavimas

  • Gaisro aptikimo, uždujinimo sistemų montavimo ir paleidimo – derinimo darbai

Priežiūra

  • Nuolatinė prevencinė sistemų priežiūra, patikrinimo protokolų parengimas ir patvirtinimas. Dalyvavimas objektų patikrinimo metu.