Gaisro gesinimo sistemų ir priemonių projektavimas, montavimas ir priežiūra

Projektavimas

  • Gaisro gesinimo priemonių išdėstymo projektavimas
  • Evakuacinių planų parengimas
  • Gaisrinių čiaupų išdėstymo ir skaičiavimo projektai
  • Užgniavožių išdėstymo projektavimas

Montavimas

  • Montavimo darbų atlikimas

Priežiūra

  • Nuolatinė prevencinė sistemų priežiūra, protokolų parengimas ir patvirtinimas. Dalyvavimas objektų patikrinimo metu.